Grafika pod nagłówkiem sklepu
REGULAMIN

Sklepu internetowego Prezentynka.pl

 

 

W sklepie internetowym Prezentynka.pl można dokonywać zakupów bezpośrednio przez Internet.

§ 1 ZAMÓWIENIA

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia zgodnie z obowiązującą w sklepie procedurą.

Szukanie produktu

1. Wpisz w wyszukiwarce nazwę szukanego produktu. Po wprowadzeniu ww. danych, kliknij link "SZUKAJ".

lub

2. Kliknij jedną z kategorii produktów (lewy panel) - zobaczysz listę produktów z wybranej kategorii. Każdy z produktów na liście możesz dodać do koszyka. Klikając zdjęcie, nazwę lub przycisk „WIĘCEJ” przejść do szczegółowych informacji o produkcie. Na stronie wybranego produktu znajdziesz, szczegółowe informacje oraz cenę.

Na stronie z opisem produktu możesz dodać produkt do koszyka klikając na przycisk "DO KOSZYKA". 

Potwierdzeniem ww. czynności jest pojawienie się produktu w koszyku. 

Jeśli chcesz zmienić ilość wpisz ilość w pole "ilość" i kliknij gdziekolwiek poza polem ilości.

Twój koszyk
Stan Twojego koszyka jest na bieżąco wyświetlany w górnej części strony (Twój Koszyk).

Aby dokonać zmian w koszyku (zmiana ilości poszczególnych artykułów lub ich usunięcie) kliknij na przycisk "DO KASY".

Lista produktów - etap 1 z 3

Tu zobaczysz wybrane przez Ciebie produkty.

Tutaj możesz:

1. Zmienić ilości artykułów w koszyku lub zaznaczyć do usunięcia, aby zaakceptować zmiany kliknij poza edytowanym polem.

2. Wrócić do sklepu, wybierając wybraną kategorię towarów z menu lub klikając przycisk "POWRÓT DO ZAKUPÓW".

3. Zakończyć zakupy, klikając "DALEJ" i przejść do realizacji zamówienia.
Płatność i dostawa - Etap 2 z 3

Po kliknięciu przycisku "DALEJ" w Twoim koszyku znajdziesz się na stronie wyboru płatności i formy dostawy.

Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij przycisk Kontynuuj.

Podsumowanie zamówienia- Etap 3 z 3

Jeżeli jesteś zarejestrowanym Klientem twoje dane adresowe zostaną pobrane z systemu.

Jeżeli jesteś klientem niezarejestrowanym  na tym etapie  musisz wypełnić formularz z  danymi  adresowymi do wysyłki (opcjonalnie dane do faktury VAT, uwagi i akceptację na otrzymywanie newslettera).

Aby zakończyć zamawianie musisz zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” 
§ 2 CENY TOWARÓW

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Prezentynka.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.


 
§ 3 CZAS REALIZACJI

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00 oraz w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.


 
§ 4 WYSYŁKA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 24h do 7 dni, od chwili otrzymania płatności za zamówienie (w praktyce czas ten wynosi 1-3 dni, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

2. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi zamawiający w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
§ 5 CENNIK KOSZTÓW PRZESYŁKI

0 zł - koszty przesyłki przy zamówieniu powyżej 300 zł

(Kurier Inpost)
(PACZKOMAT) - 8 zł
(Kurier Inpost) - 13 zł
(Kurier Inpost) - 17 zł (pobranie)
 
(Poczta Polska)
(Pocztex Kurier48) - 13 zł
(Pocztex Kurier48) - 16 zł (pobranie)
 
(Kurier GLS) - 16 zł
(Kurier GLS) - 19 zł (pobranie)
 
Koszty przesyłki doliczane są jednorazowo bez względu na ilość zamówionego towaru.
Koszty przesyłki dotyczą przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Klient jest zainteresowany wysyłką towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o kontakt w tej sprawie.

 

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z państwem.

4. Prezentynka.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży. 
§ 6 ODMOWA

Sklep internetowy Prezentynka.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o braku niezbędnych informacji w zamówieniu i o tym, iż zamówienie może nie zostać zrealizowane.


 
§ 7 WYCOFANIE PRODUKTÓW
 

Sklep internetowy Prezentynka.pl zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży. Produkty przestają być dostępne do sprzedaży z chwilą ich usunięcia z witryny internetowej sklepu Prezentynka.pl.


 
§ 8 USTERKI i WADY
 

W przypadku, gdy opakowanie towaru, po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, nabywca jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony nabywcy w stanie wolnym od wad.

W przypadku, gdy towar jest wadliwy lub uszkodzony, sklep internetowy Prezentynka.pl dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru od nabywcy, pod warunkiem poinformowania Prezentynka.pl niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez nabywcę dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym Prezentynka.pl. 
§ 9 WARUNKI REKLAMACJI
 

1. Sklep internetowy Prezentynka.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep internetowy Prezentynka.pl. 
2. Sklep internetowy Prezentynka.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep internetowy Prezentynka.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklep internetowy Prezentynka.pl i opisem reklamacji (Formularz Zwrotu/Odstąpienia/Reklamacji) kliknij Link
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Prezentynka.pl X-milion ul. Władyslawa Jagiełły 4 42-500 Będzin tel. 502137278  (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką zwykłą).
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy Prezentynka.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep internetowy Prezentynka.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklep internetowy Prezentynka.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił w Sklepie internetowym Prezentynka.pl za nabycie danego produktu. 
§ 10 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Sklepem internetowym Prezentynka.pl

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym Prezentynka.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia (Formularz Zwrotu/Odstąpienia/Reklamacji) kliknij Link

 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu do  Sklepu internetowego Prezentynka.pl produkt w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sklepu internetowego Prezentynka.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 
7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu internetowego Prezentynka.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

8. Sklep internetowy Prezentynka.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 
§ 11 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
1. Sklep internetowy Prezentynka.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep internetowy Prezentynka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sklep internetowy Prezentynka.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.

9. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego. 
§ 12 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem danych osobowych jest Xmilion z siedzibą w Będzinie 42-500 ul. Jagiełły 4 Nip 625-223-46-92

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika (zarejestrować się) zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. (tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail)

 

Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

- realizacja Twoich zamówień

- przesyłanie Newslettera

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych

- ich sprostowania

- usunięcia

- ograniczenia przetwarzania

 

A także prawo:

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

-żądania przeniesienia danych do innego administratora

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

- podmiot realizujący dostawę towarów

- dostawca płatności

- hostingodawca

- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

 

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących Danych Osobowych lub zapytać o Politykę Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

sklep@prezentynka.pl

 

 
Wpłaty należy uiszczać na konto:

PKO BP nr:

70 1020 2498 0000 8902 0767 3363

XMILION

BĘDZIN 42-500

UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4


 

PRAWA AUTORSKIE

Cała treść sklepu internetowego tj. informacje tekstowe, zdjęcia, układ i szata graficzna są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, pytania lub sugestie dotyczące naszej oferty i funkcjonowania strony prosimy kierować je na adres e-mail:

sklep@prezentynka.pl lub wypełnić poniższy formularz.

Formularz zapytania 
Darmowa dostawa

Darmowa dostawa Już od 300 zł

Szybka realizacja

Szybka realizacja Dostawa kolejnego dnia

14 dni na zwrot

14 dni na zwrot Jasne zasady

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości Najlepsze marki

Zapis do newslettera